วิสัยทัศน์

เราเป็นเครือข่ายของคนไทยที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหรรมเครือข่าย ภายใต้หลักการที่ว่าด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณที่ดีเราจะทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี มีอิสรภาพทางด้านเวลาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยแนวคิดที่ว่า เรา คือ หุ้นส่วนธุุรกิจของคุณ ครอบครัวของคุณ เรา...เป็นมากกว่าธุรกิจ

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ดีที่สุด
2. เต็มใจให้บริการหุ้นส่วนธุรกิจของเราด้วยคุณภาพ และความประทับใจ
3. ยึดมั่น บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ มีความคิด สร้างสรรค์ สมบูรณ์พร้อมทั้ง กาย วาจา ใจ ให้พร้อมเป็นผู้นำที่สง่างาม

เป้าหมาย

เราจะแบ่งปัน เติบโต และก้าวไปพร้อม ๆ กัน ด้วยความภาคภูมิใจ สู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ด้วยพลังของครบครัวโสมทุกคน

มาตราฐานการผลิต

ค้นคว้า... Study
วิจัย...Research
พัฒนา...Development

มูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับ

สานฝันกับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับ

 • ท่านประธานเจริญสุข กิจอิทธิ


  สาส์นจากท่านประธาน


  บริษัทพอลลีนาเน็ทเวริ์คจำกัด ขอมอบโอกาสทองสำหรับผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีและประสบผลสำเร็จในชีวิต ด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าและเต็มเปี่ยมไปด้วยสรรพคุณในการบำรุงและบำบัดรักษาอันได้แก่ โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่ดีที่สุดในโลกและถูกยกย่องให้เป็นราชันแห่งสมุนไพรพร้อมทั้งส่วนผสมจากสมุนไพรจีนอีกกว่า 10 ชนิด ภายใต้ชื่อ "ยาโสมเกาหลีตังกุยจับ"จุดเด่นที่สำคัญอีกจุดหนึ่งคือเราผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพนี้จากโรงงานของเราโดยตรง ในเรื่องราคาจึงยุติธรรมสำหรับผู้บริโภคได้มาตรฐานทุกขั้นตอนการผลิตทางบริษัทฯ จึงให้ความมั่นใจกับท่านสมาชิกได้อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยชื่อเสียงและคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานมานานกว่า 47 ปี ซึ่งอำนวยให้ท่านสมาชิกทุกท่านประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุดแน่นอน "คุณภาพสินค้าเยี่ยมราคายุติธรรมมอบผลตอบแทนงาม"

  เจริญสุข กิจอิทธิ


  ประธานกรรมการ • ประวัติทางด้านธุรกิจ

  • รองประธานบริษัทราชธานีลิชซิ่ง จำกัด
  • ประธาน บริษัทเจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด
  • ประธาน บริษัทโสมเกาหลีตังกุยจับ จำกัด
  • ประธานบริษัทเรียลตี้ แอนด็พร็อพเพอตี้ จำกัด
  • ประธาน บริษัทซิตี้แมนชั่น บางหว้า จำกัด
  • ประธาน บริษัทแก่งกระจานเนเจอร์พอยน์ จำกัด
  • ประธาน บริษัท พอลลีนาเน็ทเวิร์ค จำกัด

 • ตำแหน่งในสังคมและการกุศล

  • อดีตผู้ว่าการภาคไลอ้อนสากล ภาค 310 ดี
  • ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสมาคมมิตรภาพบางแค
  • นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สมาคมผลิตยาสมุนไพร
  • อุปนายกสมาคมเภสัชพาณิชย์
  • อุปนายกสมาคม ท่งฮี
  • ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจไทยสัมพันธ์
  • อุปนายกสมาคมพ่อค้ายา กรุงเทพฯ
  • ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา
  • ที่ปรึกษาสโมสรไลออนส์ธนบุรี
  • ประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับ
  • ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ปีบริหาร 2013-2014
 • MD พิศาล กิจอิทธิ  ขอต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัวโสมเกาหลีตังกุยจับทางบริษัทฯ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการตัดสินใจของท่านที่ก้าวหน้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัว โสมเกาหลีตังกุยจับ ธุรกิจของเราเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมทางธุรกิจและร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กันอย่างแท้จริงธุรกิจ โสมเกาหลีตังกุยจับเติบโตได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์สินค้าที่ใช้สมุนไพรโสมเกาหลี "ราชันแห่งสมุนไพร" โดยเฉพาะ "ยาน้ำสกัดโสมเกาหลีตังกุยจับตรา แปรงสีฟันคู่" ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์ความรู้ ทางด้านสมุนไพรกับการคิดค้นพัฒนาสูตรของท่านประธาน เจริญสุข กิจอิทธิ จนรู้จักเป็นที่ยอมรับว่าเป็นต้นตำรับเป็นตำนานมายาวนานกว่า 50 ปี เรายังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่ช่วยดูแลสุขภาพและความงามที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ดังสโลแกนที่ว่า "แข็งแรงจากภายในสดใสสู่ภายนอก" ท่านจะรู้สึกมั่นใจที่ได้มอบโอกาสดีดี ที่สามารถขยายธุรกิจ สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและต่อยอดทางธุรกิจเครือข่ายที่ใช้เงินลงทุนน้อย ไม่มีความเสี่ยง ภายใต้แผนการตลาดที่ยุติธรรม ผลตอบแทนสูงและมีหลักสูตรการอบรมที่ได้มาตรฐานช่วยสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัวเป็นความต้องการในสังคมยุคป้จจุบัน เราภูมิใจที่ครอบครัวโสมเกาหลีตังกุยจับใช้คุณธรรมนำธุรกิจยึดมั่นในกฎระเบียบและจรรยาบรรณ มีวัฒนธรรมอันดีงามโดยเรา ต่างมีพันธะสัญญาร่วมกัน ที่จะช่วยทุกคนที่ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในธุรกิจครอบครัวของเราให้ก้าวเดินไปบนเส้นทางสู่ความสำเร็จและร่วมชื่นชมกับผลงานแห่งความพากเพียรด้วยกัน ด้วยความตั้งใจและต้องการแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม เรามี "มูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับ" เพื่อสร้างประโยชน์ไม่ว่าจำเป็นการมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนด้วยความตั้งใจให้ธุรกิจ "เราเป็นมากกว่าธุรกิจ" จากวันนี้ไปนี่คือ......

  "โอกาสดีดี ที่ทำได้เลย"


  MD พิศาล กิจอิทธิ
  กรรมการผู้จัดการ

Visit us

บริษัท พอลลีนา เน็ทเวิร์ค จำกัด
2553 อาคาร ซี 5- ซี 6 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Phone: 025302871-3
Email: contact@paulena.com
FAX: 025302870

2016 ? PAULENA NETWORK. All rights reserved.