ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product)

KamiFlex

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คามิเฟล็กซ์
ส่วนประกอบที่สำคัญ : ผงกระดูกอ่อนปลาฉลาม / คอลลาเจน ไทฟ์-ทู / สารสกัดขมิ้นชัน

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ดีที่สุด
2. เต็มใจให้บริการหุ้นส่วนธุรกิจของเราด้วยคุณภาพ และความประทับใจ
3. ยึดมั่น บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ มีความคิด สร้างสรรค์ สมบูรณ์พร้อมทั้ง กาย วาจา ใจ ให้พร้อมเป็นผู้นำที่สง่างาม

ปณิธาน

"อยากให้คนไทยทุกคน มีสุขภาพดีทั่วกัน ด้วยสินค้าคุณภาพจากโรงงาน เป็นสินค้าที่มีส่วนหนึ่งเป็นสมุนไพร จากประเทศไทย ด้วยภูมิปัญญาของคนไทน ผลิตอย่างมาตรฐานด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยในราคายุติธรรม พรอมโอกาศและการสร้างธุรกิจด้วยแผนการตลาดที่เป็นธรรมกับผู้มุ่งมั่น

"แข็งแรงจากภายใน สดใสสู่ภายนอก"


วิสัยทัศน์

เราเป็นเครือข่ายของคนไทยที่จะก้่าวสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมเครือข่าย ภายใต้หลักการที่ว่าด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณที่ดีเราจะทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี มีอิสรภาพทางด้านเวลาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยแนวคิดที่ว่าเรา คือ หุ้นส่วนธุรกิจของคุณ ครอบครัวของคุณ เรา...เป็นมากกว่าธุรกิจเป้าหมาย

เราจะแบ่งปัน เติบโต และก้าวไปพร้อม ๆ กัน ด้วยความภาคภูมิใจ สู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ด้วยพลังของครบครัวโสมทุกคน

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก
ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงผิวพรรณ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร

อาหารชูกำลังพืชโสมแดง, โสมแดงอะมิโน, กำจัดศัตรูพืช TKO OKD, Motivator, โสมแดง Quick, สารจับใบ แซงคิว

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม-กาแฟ

นักธุรกิจระดับสูง

Follow Us.


Add Friend

ท่องเที่ยวกับเรา

ประมวลภาพทริปท่องเที่ยวในต่างประเทศ สมาชิกที่ทำคุณสมบัติตามแผนการตลาด นอกจากจะได้รับผลตอบแทนในรูปของรายได้แล้ว ทุกๆท่านจะได้รับสิทธิ์ในการท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งบริษัทฯได้คัดสรรค์